Referenties

De expertise, ervaring  van René Joosten sluit aan bij de behoefte van de opdrachtgever en daarnaast er zijn zeer veel raakvlakken tussen RJIC en onze organisatie op het gebied van visie, ervaring, achtergrond en drijfveren. Er zijn ook zeker verschillen die echter naar de huidige inschatting complementair en aanvullend kunnen zijn in het effectief vorm geven van dit ontwikkeltraject.

De ontwikkelrichting en koers van het Mobiliteitscentrum/Loopbaancentrum is deels nog een zoektocht waarbij de juiste mix van kansen, markt en mensen de definitieve weg bepalen, wel altijd binnen de kaders en uitgangspunten die nu door het management ontwikkeld worden.

De inschatting is dat met name het management op 3 tot 4 borden moet schaken in de komende periode! Om dit proces te ondersteunen en deels te ontlasten is de expertise van RJIC  ingezet op het operationele stuk van doorontwikkelen en professionaliseren van de adviseurs van sec coaches naar resultaatgerichte bemiddelaars/plaatsers.

Wij hebben ervoor gekozen om de expertise van René Joosten in te roepen om onze visie mee te ontwikkelen en de aansluitende uitvoering mee vorm te geven.

Daarnaast is er in een open gesprek tussen beide partijen de wens uitgesproken om de concrete casus te gebruiken om ervaring op te doen met elkaar en deze vorm van dienstverlening.

Om ons proces te ondersteunen en deels te ontlasten is de expertise van RJIC, René Joosten  ingezet op het operationele stuk van doorontwikkelen en professionaliseren.